W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w dniu 17.11.2016 gościliśmy w naszej szkole pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie Panią Renatę Grzędziak, która pełni również funkcję przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie  oraz przedstawiciela Komisariatu Policji w Sycowie mł.asp.Przemysława Niedźwieckiego.

Odbyły się prelekcje,  w której wzięli udział uczniowie klas II ZWa, IITE, IIZWc, IIZWb, na których omówiono  zasady procedury niebieskich kart  w świetle obowiązujących przepisów.Dzięki temu spotkaniu młodzież dowiedziała się jak reagować w sytuacjach trudnych oraz gdzie szukać pomocy prawnej oraz psychologicznej.

Dodaj komentarz