Recykling to system wielokrotnego wykorzystania surowców w celu wytwarzania nowych produktów. Idę tego procesu jest odzyskanie z posegregowanych odpadów jak największej ilości materiałów oraz surowców, przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów na ich powtórne przetworzenie. Tego właśnie uczyły się klasy 2Tla oraz 2Tlb na lekcjach z podstaw logistyki