W poprzednim tygodniu, na początku Wielkiego Postu dla uczniów uczęszczających na lekcje religii przygotowano rekolekcje pt. „Twarzą w twarz. Spotkanie z Całunem Turyńskim”. Rekolekcje poprowadził ks. Paweł Kruczek CR. Congregatio a Ressurectione Domini Nostri Jesu Christi to Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Popularnie jednak zwane jest Zmartwychwstańcami. Ksiądz Paweł jest od 17-tu lat proboszczem na niemieckiej parafii w górnej Bawarii, a hobbystycznie jeździ motocyklem w Klubie Księży Motocyklistów God’s Guards oraz zajmuje się szerzeniem wiedzy o Całunie Turyńskim.