Klasa Technikum Handlowe
wych. mgr  Bożena Orlikowska

* * *
Klasa Technikum Ekonomiczne
wych. mgr Joanna Zdulska

* * *

Klasa Technikum Ekonomiczne
wych. mgr  Ewa Stefanowicz

* * *

Klasa Technikum Mechaniczne
wych. kl. I-III mgr inż Alfred Bieleń / kl. IV mgr Bożena Dziwińska

Dodaj komentarz