Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej koordynator szkolny poinformował nauczycieli o realizowanym w szkole projekcie „Kompetentni nauczyciele gwarantem rozwoju kompetentnych uczniów”. Nauczyciele zostali zapoznani z głównymi celami i założeniami projektu, źródłem finansowania oraz zasadami rekrutacji.