21 marca 2011 młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spektaklu pt. „Gniew” przygotowanym przez krakowski teatr „Kurtyna„.
Akcja przedstawienia koncentruje się na losach trójki osób, których życie uwikłane jest w patologie społeczne: alkoholizm, bandytyzm. Każdego z nich w różnym stopniu dotyka trauma wywołana pewnymi niefortunnymi decyzjami życiowymi. Po scenicznej prezentacji odbyła się prelekcja, która miała na celu uświadomienie młodzieży wagę wyborów podejmowanych w życiu a także ukazanie niebezpieczeństwa związanego z niewłaściwymi decyzjami.

Dodaj komentarz