Dnia 21.11.2019 wszyscy uczniowie klas II Szkoły Branżowej oraz II Technikum uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod hasłem „Procedura Niebieskiej Karty”, które było prowadzone przez pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie Panią Renatę Grzejdziak oraz funkcjonariuszkę policji Panią Martę Litwę. Na spotkaniu zostały także omówione procedury postępowania policji i sądu w sprawach nieletnich oraz zasady odpowiedzialności nieletnich, podstawowe pojęcia dotyczące problematyki wchodzenia osób nieletnich w konflikt z prawem a także zasady stosowania środków wychowawczych przez sąd.