30.10.2019 r. uczniowie klas trzecich technikum uczestniczyli w spotkaniu podczas którego koordynator szkolny poinformował ich o realizowanym projekcie „Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie – my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas”. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jaki jest główny cel projektu, z jakich środków projekt jest finansowany, jakie będą realizowane działania oraz zostały szczegółowo omówione zasady rekrutacji.