04.03.2021 odbyła się prelekcja online pod hasłem „Bezpieczeństwo on-line i pozytywne wykorzystanie Internetu. Odpowiedzialność nieletnich sprawców czynów karalnych”
W prelekcji wzięli udział uczniowie klas pierwszych technikum ekonomicznego i mechanicznego oraz klasy 2 szkoły branżowej. Spotkanie przygotowała i przeprowadziła specjalistka d/s nieletnich aspirant Bernadeta Pytel.