Dnia 06 i 07 października 2014 r. młodzież klas pierwszych wszystkich typów szkół uczestniczyła w spotkaniu z funkcjonariuszem Policji panem Tomaszem Świstakiem. Tematem prelekcji była przemoc rówieśnicza oraz odpowiedzialność prawna nieletnich. Uczniowie zostali zapoznani ze skutkami prawnymi wykroczeń i przestępstw dokonywanych prze osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia.

Dodaj komentarz