Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i realizacji programu „Otwarta firma – Biznes przy tablicy” w ZSP16 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie z panią Dominiką Myszkowską-Kaczałą, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. W spotkaniu pt.”Konsument w prawie i w życiu” wzięli udział uczniowie klas: 1 Technikum.

Podczas spotkania z młodzieżą Rzecznik Praw Konsumenta zwrócił uwagę na to, że:

  • wielu konsumentów podejmuje decyzje o zakupie towarów lub korzystaniu z różnego rodzaju usług zdając się na intuicję  lub pod wpływem emocji,
  • konsument jest słabszą stroną umowy, ponieważ nie zdaje sobie sprawy, że często poprzez działania promocyjno-reklamowe zostaje poddany manipulacji przez profesjonalnych sprzedawców i specjalistów od marketingu,
  • konsument powinien być świadomy tego, że to on ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje o zakupie i ponosi ich także przykre konsekwencje,

Pani Dominika Myszkowska-Kaczała podawała wiele ciekawych przykładów wziętych z życia o konsekwencjach, jakie ponoszą klienci podejmujący nieprzemyślane decyzje dotyczące m.in.: zaciągania kredytów, pożyczek, podpisywania umów na świadczenie różnych usług, korzystania z różnych promocji i okazji.
Młodzież z zainteresowaniem śledziła przygotowane prezentacje.

Organizatorka spotkania Bożena Orlikowska