Dnia 25.11.2019 uczniowie klasy I TEG oraz II TE uczestniczyli w marszu ulicami Sycowa pod hasłem ” Stop przemocy wobec kobiet”. Akcja Przeciw Przemocy Ze Względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute , poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

 Na daty trwania kampanii wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Sycowski marsz został zorganizowany przez pracownicę MGOPS w Sycowie Panią Renatę Grzejdziak, w akcji wzięły udział sycowskie szkoły, policja oraz pracownice pomocy społecznej.