Już drugi raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet.  Dnia 25.11.2915 uczniowie klasy I TL oraz III TEM wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz uczniami LO  uczestniczyli w akcji protestacyjnej, która została przeprowadzona na terenie miasta Syców.

Młodzież  przygotowała transparenty, rozdawała ulotki oraz skandowała hasła wzywające do zaprzestania stosowania przemocy. Nad całym przedsięwzięciem czuwali funkcjonariusze Posterunku Policji w Sycowie.

Celem akcji było  podkreślenie, faktu że przemoc ze względu na płeć stanowi naruszenie międzynarodowych praw człowieka.

Przemoc domowa i przemoc wobec kobiet w Europie są nadal powszechne. Rada Europy szacuje, że około 25% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej, a 10% doznało przemocy seksualnej z użyciem siły. W większości przypadków sprawcą była osoba z najbliższego otoczenia ofiary, najczęściej jej partner lub były partner. Również w Polsce przemoc domowa wobec kobiet jest nadal powszechna.

=====================================================

„Przemoc wobec kobiet jest coraz bardziej uznawana za to, czym w istocie jest. Stanowi ona zagrożenie dla demokracji i rażące łamanie praw człowieka oraz barierę dla światowego pokoju i krajowych gospodarek. Rośnie liczba osób przekonanych, że przemoc wobec kobiet jest niedopuszczalna i można jej uniknąć. Rośnie także liczba sprawców, którzy zostali ukarani za swoje czyny. Tym samym zmiany prowadzące do skończenia z przemocą wobec kobiet stają się głębsze i silniejsze. To nie jest tylko sprawa dla samych kobiet. Odpowiedzialność za te czyny spoczywa na każdym z nas. Przemoc ta jest oburzająca i trzeba z nią skończyć. Minął czas obojętności i szukania wymówek. Nadszedł czas ukazania woli i determinacji w dążeniu do zmian. Trzeba mobilizować więcej środków na walkę z tą plagą, jaką jest przemoc wobec kobiet. Tak, to jest możliwe.”

Michelle Bachelet, dyrektor wykonawcza jednostki „UN Women”
Fragment przesłania z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet 25 listopada 2012 r.

 

Dodaj komentarz