Miło nam poinformować, że dziś tj. 29 listopada 2019 r. uczennica 3 klasy technikum logistycznego Natalia Ślak otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. W imieniu pana Premiera nagrodę wręczył Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal.

Warto podkreślić, że o stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej  jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy Natalii!!!