Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to program przeznaczony do realizacji w liceach i technikach na zajęciach przedmiotu uzupełniajacego ekonomia w praktyce. Program ten został opracowany w ramach projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Został on przetestowany przez 160 nauczycieli oraz ok. 3,5 tys. uczniów liceów i techników. Program jest zgodny z podstawą programową do przedmiotu ekonomia w praktyce i jest dostępny dla wszystkich nauczycieli liceów i techników po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na platformie Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Program ma na celu:

 • przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,
 • pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,
 • efektywne kształtowanie postawy przedsiębiorczości i naukę przez działanie,
 • zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia w kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Na czym polega program?

Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej:

 • szukają pomysłu na produkt,
 • przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,
 • gromadzą kapitał,
 • podejmują działania marketingowe,
 • produkują i sprzedają swoje produkty (usługi),
 • prowadzą dokumentację finansową,
 • podejmują ryzyko biznesowe.

Zobacz więcej na stronie projektu:

https://www.praktycznaekonomia.edu.pl/pl

Dodaj komentarz