Trzydziestu uczniów Technikum bierze udział w XIX edycji ogólnopolskiego projektu Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (SIGG), którego organizatorem są:

  • Giełda Papierów Wartościowych, która pełni funkcję administratora. Administrator SIGG monitoruje wartość portfela każdego Zespoł.
  • Fundacja GPW, współorganizatorem Projektu,
  • Fundacja im. Lesława A. Pagi, Partner Strategiczny Projektu.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to symulacyjna gra inwestycyjna, która uczy inwestowania na giełdzie. Zwycięzcy, czyli zespoły, które uzyskały najwyższą stopę zwrotu ze swoich wirtualnych inwestycji, a także najlepsi finaliści kursu e-learningowego zdobywają cenne nagrody.
Celem projektu jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Projekt składa się z dwóch podprojektów:

  • Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej,
  • kursu e-learningowego.

Konkurs polega na inwestowaniu wirtualnego kapitału 20 tys. zł w instrumenty warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Środki te zdeponowane są na nieoprocentowanym rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część rachunku inwestycyjnego każdego zespołu. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Grze są wyłącznie akcje spółek wchodzące w dniu rozpoczęcia Gry w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz ETF-y i kontrakty terminowe na akcje pojedynczych spółek.
Transakcje odbywają się za pośrednictwem platformy internetowej.

SIGG składa się z gry podstawowej, która trwać będzie w terminie od 7 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021 r. oraz dogrywki, która trwać będzie od 1 marca do 1 kwietnia 2021 r.

W całym kraju w tegorocznej edycji bierze udział 4750 zespołów. Naszym szkolnym zespołom życzymy dobrej passy do końca gry!