W związku z działaniami  podejmowanymi przez szkołę  w ramach Doradztwa Zawodowego, dnia 19.11.2015 został zorganizowany Szkolny Dzień Kariery, podczas którego gościliśmy przedstawicieli Biur Promocji z wielu wrocławskich uczelni  min Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu .Tego dnia odwiedzili naszą szkołę także  pracownicy i  studenci z  Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych  we Wrocławiu. – specjalista ds. Promocji pani Renata Bartkowiak , plut. pchor. Tomasz Margas oraz st. kpr. Wiktor Zapart.

Zaproszeni goście w ciekawy i przystępny sposób zaprezentowali  młodzieży klas maturalnych informacje dotyczące oferty edukacyjnej dla absolwentów szkół średnich, a także dzielili się własnymi wrażeniami na temat studiowania we Wrocławiu. Na spotkaniu uczniowie otrzymali foldery informacyjne oraz ulotki promujące poszczególne uczelnie.  Na zakończenie odbyło się spotkanie z pracownikiem Urzędu Pracy w Sycowie panią Katarzyną Bujalską,  która przedstawiła ofertę Urzędu Pracy  dotyczącą rejestracji oraz różnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. Omówione zostały  zasady ubiegania się o dotację na własną działalność gospodarczą oraz formy subsydiowane m.in. staże, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, prace interwencyjne  także zasady korzystania z ofert pracy, możliwości poszerzenia lub zmiany posiadanych kwalifikacji w ramach szkoleń organizowanych przez Urząd Pracy.

Mamy nadzieję, że uzyskane   informacje przyczynią się do właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz pozwolą dobrze wystartować w dorosłym życiu zawodowym.

Dodaj komentarz