{gallery}/galeria/g_169/1{/gallery}W dniu 5 listopada 2012 r. o godzinie 11 w naszej szkole odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Wzięło w niej udział 81 uczniów. Od chwili otrzymania testu, każdy uczestnik miał 60 minut na sprawdzenie swojej  wiedzy w teście jednokrotnego wyboru, odpowiadając na 50 pytań.

Do następnego etapu zakwalifikowało się 53 uczniów którzy uzyskali co najmniej 30.

Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej. Eliminacje odbywają się na trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i centralnym. Honorowy patronat nad olimpiadą objął Minister Sprawiedliwości.

Kolejny etap Olimpiady odpędzie się 13 stycznia 2013.

Organizatorami Olimpiady w naszej szkole są Magda Szkudlarek i Bartłomiej Porzucek

{gallery}/galeria/g_169/{/gallery}

Dodaj komentarz