Od października 2011 roku w naszej szkole działa Szkolny Klub Logistyki, który jest formą zajęc pozalekcyjnych. SKL tworzy młodzież, która pragnie poszerzyc wiedzę z zakresu zapasów i magazynowania, transportu i spedycji, zagadnień logistycznych, planowania logistycznego, ekonomiki logistyki oraz wielu innych pojęc  i zadań związanych z logistyką.

Podstawowym zadaniem Szkolnego Klubu Logistyki jest rozwijanie zainteresowań uczestników poprzez różne formy działalności, miedzy innymi:

– poszerzenie wiedzy teoretycznej  oraz zdobywanie praktycznych umiejetności z dziedziny logistyki

– zapoznawanie się z nowościami logistycznymi przez pracę z czasopismem „Logistyka”

– uczestnictwo w wykładach, warsztatach i konferencjach dotyczacych zakresu transportu, spedycji i logistyki,

– przygotowanie referatów, tworzeniu prezentacji (filmów) edukacyjnych z działalności produkcyjnej i transportu

– organizacja i uczestnictwo w wycieczkach naukowych

– przygotowanie do konkursów logistycznych i Olimpiady Logistycznej

Bardzo wazny dla członków SKL jest kontakt z osobami o podobnych zainteresowaniach  oraz innymi grupami o podobnym profilu i tematyce, działajacymi w szkołach ponadgimnazjalnych. zajęcia SKL odbywają się w wybrane czwartki w sali 117 budynek B, opiekunem jest mgr inż. Magdalena Małolepsza.

Dodaj komentarz