6 września 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość przekazania do użytku inwestycji termomodernizacji budynków naszej szkoły. Dzięki temu przedsięwzięciu nasza szkoła stała się placówką ekologiczną i nie będzie już emitować szkodliwych gazów do atmosfery. Termomodernizacja mogła dojść do skutku dzięki finansowaniu z funduszy europejskich oraz z budżetu organu prowadzącego jakim jest Powiat Oleśnicki.
W uroczystości udział wzięli między innymi: posłanka Joanna Augustynowska, starosta Jan Dżugaj, wicestarosta Sławomir Kapica, Magdalena Bednarska-Wajerowska – dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, członkowie Zarządu Powiatu Oleśnickiego – Józef Szmaj i Jarosław Polański, wiceprzewodnicząca rady powiatu Wioletta Efinowicz, emerytowany dyrektor szkoły Michał Pater, dyrektorzy jednostek oświatowych i organizacyjnych powiatu, naczelnicy Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, przedstawiciele firmy DEFERO – wykonawcy inwestycji, burmistrz Sycowa pan Dariusz Maniak, pan Henryk Kluska – starszy Cechu Rzemiosł Rożnych w Sycowie, przewodnicząca Rady Rodziców pani Aneta Powroźnik, nauczyciele oraz uczniowie szkoły.