W związku z udziałem naszej szkoły w ogólnopolskiej kampanii TU NIE CHODZI O JEDZENIE, w dniach 13-15 listopada 2017 odbyły się w naszej szkole warsztaty psychoedukacyjne, w których wzięli udział uczniowie klasy I BWa, IBWb, IBWc, ITE, ITL, IITE, IITL,  II ZWa, IIIZWa, III ZWc.Zajęcia były prowadzone przez Panią psycholog Marzenę Piwko z Ogólnopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu

TU NIE CHODZI O JEDZENIE to kampania społeczna, której celem jest przełamanie stereotypów oraz uświadomienie otoczenia, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy, a powrót do zdrowia jest możliwy. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Anoreksja, bulimia i kompulsywne objadanie mogą dotyczyć każdego, bez względu na płeć i wiek… Bezradność, wstyd chorych oraz brak wsparcia ze strony otoczenia to jedne z przyczyn tej sytuacji. Niska świadomość, brak wiedzy i nieprawidłowa reakcja otoczenia oparta na stereotypach dotyczących zaburzeń odżywiania to codzienność osób cierpiących na zaburzenia odżywiania. Czas powiedzieć STOP stereotypom! Obalić mity, zadbać o profilaktykę i rzetelną wiedzę, usunąć mur między chorymi a resztą świata!

Szacuje się, że na zaburzenia odżywiania: anoreksję cierpi około 2% polskiej populacji, bulimię – 3,9-19% populacji w wieku 15-30 lat. TYLKO 1 osoba na 10 otrzymuje pomoc! Ponad ½ nastolatków jest niezadowolona ze swojego wyglądu. Co druga dziewczyna i co czwarty chłopiec uważa, że są zbyt grubi, co nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.Z drugiej strony nadwagę lub otyłość ma aż 54% dorosłych Polaków, z czego 64% to mężczyźni a 46% kobiety – często jest to wynikiem kompulsywnego objadania się.

 

Tematyka warsztatów dla uczniów:
– zapoznanie uczniów ze zjawiskiem zaburzeń odżywiania (istota, przyczyny, objawy, skutki)
– zwiększanie poziomu samooceny oraz pozytywnego stosunku do własnego ciała;
– dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z ryzykownymi metodami redukcji wagi;
– refleksja na temat promowanego wizerunku szczupłej sylwetki oraz wpływu mediów na spostrzeganie siebie oraz innych;
– zwiększanie świadomości na temat zdrowego stylu życia.