W celu promowania nauki języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży organizujemy w październiku 2017 r. w  naszej szkole Turniej Szkół „einStein” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Syców, Międzybórz oraz Dziadowej Kłody.

Swoim patronatem objął przedsięwzięcie Pana Starosta Powiatu Oleśnickiego i ufundował dla wygranych zespołów nagrody. W Turnieju będę mogły wziąć udział zespoły sześcioosobowe z każdej szkoły podstawowej.

Turniej Szkół, jak sama nazwa nawiązuje, będzie łączył ze sobą wiedzę, rozwijanie umiejętności twórczych, które posiadał niemiecki fizyk XX wieku, twórca teorii względności (Albert Einstein) oraz rozwijanie umiejętności sprawnościowych, organizacyjnych, wytrzymałościowych, czyli aby być jak – ein Stein (jak kamień). Uczniowie będą rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę z gramatyki, leksyki oraz znajomość wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych oraz w drugim etapie będą w różnych miejscach naszej szkoły rozwiązywali zadania sprawnościowe. Wszystko to w celu zapoznania się z naszą szkołą, jako jednostką zarówno z  tradycjami, ale również z nowoczesnym zapleczem edukacyjnym.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia