Z przyjemnością informujemy, że nasze Technikum otrzymało znak jakości w postaci „Brązowej Szkoły” w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Oznacza to, że Technikum w Sycowie zajęło 395 miejsce w Polsce oraz 11 w województwie dolnośląskim.
Warto zaznaczyć, że zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Gratulujemy uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji.
Kliknij na tarczę, aby dowiedzieć się więcej.