22 MARCA 2023 r. uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych technikum pojazdów samochodowych oraz technikum mechanicznego naszej szkoły mieli okazję odwiedzić Politechnikę Opolską. Była to wycieczka zawodoznawcza.
Uczniowie technikum wzięli udział w trzech blokach szkoleń warsztatowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej:
– Układy zasilania współczesnych silników spalinowych
– Samoloty i ekoloty. Jak latać bez paliwa. Warsztaty na symulatorach.
– Wytwarzanie części maszyn z proszków metali – zalety, wady, trudności, korzyści.
Największe zainteresowanie wśród uczniów budziły symulatory lotu na szybowcu i samolocie.
Po zajęciach uczniowie zapoznani zostali z ofertą studiów na Politechnice Opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Mechanicznego.
Uczniowie TPS mogli zobaczyć jak wyglądają nowoczesne laboratoria, w których studenci zdobywają swoją wiedzę i umiejętności. W ramach zajęć uczestniczyli w badaniach silników na hamowni oraz pojazdów na hamowni podwoziowej.
Wykładowcy przedstawiali uczniom, jak przebiegają zajęcia i czego uczą się studenci na poszczególnych wydziałach. Przekazane informacje wzbudziły zainteresowanie, o czym świadczyły liczne pytania dotyczące podjęcia studiów i możliwości zatrudnienia po ich ukończeniu.
Opiekunami uczniów byli Paweł Dudycz, Radosław Wdowik, Mieczysław Kozieł i Bartłomiej Porzucek.