W tym roku nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiego projektu stworzonego przez Stowarzyszenie Wiosna „Szlachetna Paczka”. Głównym założeniem projektu jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy osobom oraz rodzinom które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. „Szlachetna Paczka” dociera do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, a także do rodzin dotkniętych chorobą  oraz rodzin wielodzietnych. Tegoroczna „Szlachetna Paczka” przebiega pod hasłem LUBIĘ LUDZI.

Nasza szkoła zorganizowała pomoc dla starszej, samotnej i schorowanej pani Marii        z Namysłowa. Zakupiliśmy dla niej żywność, środki czystości, ubrania, buty, czajnik elektryczny, dywanik, a także wersalkę. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za serdeczność i pomoc w zorganizowaniu paczki.