21 czerwca 2024 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024. Spotkanie uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: wicestarosta powiatu oleśnickiego Sławomir Kapica, członkowie zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Sycowie: Jarosław Przybysz i Krzysztof Lentka, a także przedstawicielka Cechu Marta Wasik. W uroczystości wzięli udział również: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice.
Dyrektor szkoły Beata Mazurek podsumowała mijający rok szkolny, dziękując nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie, a uczniom gratulując osiągniętych sukcesów. Życzyła wszystkim udanych, bezpiecznych i słonecznych wakacji.
Następnie nagrodzono uczniów z najlepszymi wynikami w nauce. W tym roku aż 28 uczniów technikum i 4 uczniów branżowej szkoły I stopnia ukończyło szkołę ze świadectwem z wyróżnieniem, osiągając średnią ocen 4,75 i więcej.
Najlepszą uczennicą technikum została Jagoda Jabłońska, której imponująca średnia 5,69 dała jej prawo do ubiegania się o stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Pozostali nagrodzeni uczniowie to:
Bogdański Filip – 2TLb
Czerwińska Ola – 2BWa
Domański Kacper – 2TLa
Dysma Natalia – 1TEb
Heluszka Kacper – 2BWb
Hoja Artur – 2TLa
Jabłońska Lena – 2TLa
Jamróżkiewicz Emilia – 4TME
Kapica Hanna – 2TLa
Kapka Natalia – 4TME
Kapka Zuzanna – 2TE
Koprowska Antonina – 2TLa
Łacina Katarzyna – 2TLa
Majewski Daniel – 1TPS
Ofiara Wiktoria – 1TEb
Ossolińska Natalia – 3BWb
Peksa Lena – 1TEb
Przyślak Hanna – 4TL
Raróg Renata – 1TLb
Sobiński Michał – 2TLa
Szantyr Patrycja – 2TLa
Szeląg Wiktoria – 1TEb
Sztukowski Dawid – 3BWa
Ślanga Hanna – 1TEb
Śliwińska Julia – 3TLa
Voroshylova Albina – 3TLa
Wiernik Weronika – 2TLa
Wilkowski Błażej – 2TLa
Witkowska Zuzanna – 2TLa
Wojtasik Agata – 1TEa
Wojtecka Hania – 2TLa
Zgarda Julia – 2TLa
Tego dnia mury szkoły opuściło również 69 absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia. Świadectwa ukończenia szkoły wręczyli im wychowawcy: Anna Ochab, Elżbieta Kopa oraz Anna Wawrzyniak wraz z dyrektor Beatą Mazurek.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego była okazją do podsumowań, podziękowań i życzeń na przyszłość. Był to również czas radości i wzruszeń związanych z pożegnaniem szkoły przez absolwentów.