Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022  odbędzie się 1 września 2021 r.

  • Uczniowie klas pierwszych Technikum spotkają się z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej o godzinie 9.00,
  • Uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia mają spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej o godz. 10.00.

Po uroczystości odbędą się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem.

Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed uroczystością. W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego.

Pozostali uczniowie spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkania odbędą się w różnych godzinach z zachowaniem zasad dystansu społecznego oraz środków higieny osobistej (maseczki).

Harmonogram spotkań z wychowawcami poszczególnych oddziałów – technikum godz. 9.00

Klasa Wychowawca Sala lekcyjna
1TE p. B. Sowa A 18
1TLa p. M. Małolepsza B 105
1TLb p. K. Kozłowska-Biela B 117
1TPS p. B. Dziwińska-Karaba A 12
2TE p. B. Orlikowska A 31
2TL p. M. Jaśkiewicz B 110
2TM p. P. Dudycz B 119
3TE p. M. Peter-Świstak D 7
3TEG p. I. Ilska A 29
3TLa p. A. Lubczyńska B 109
3TLb p. E. Stefanowicz B 103
3TLG p. M. Łatka A 17
3TM p. B. Śliwińska A 16
3TPG p. R. Wdowik B 102
4TE p. R. Żak A 14
4TL p. A. Mak D 9
4TPS p. B. Porzucek A 27

Harmonogram spotkań z wychowawcami poszczególnych oddziałów – szkoła branżowa godz. 10.00

Klasa Wychowawca Sala lekcyjna
1BWa p. A. Hes A 14
1BWb p. E. Kopa B 119
1BWc p. R. Iwaniec A 16
2BWa p. D. Durzyński A 17
2BWb p. P. Durzyński B 116
3WBa p. J. Lisiak B 108
3BWb p. M. Błoch-Zdzienicka B 102
3BWc p. M. Hanyż A 31
3BaG p. J. Zdulska A 27
3BbG p. M. Tyra A 29