W dniu 24 listopada 2015 r. w Sali kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość odznaczenia honorowych krwiodawców.  Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczał odznaczenia honorowym dawcom krwi Zasłużonym dla Zdrowia Narodu.

Odznaczenia wręczone zostały również szkołom za organizację zbiórek krwi i ideę promowania honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży na Dolnym Śląsku. Wraz z podziękowaniami na ręce Pani dyrektor naszej szkoły oraz przedstawicieli Samorządów Studenckich przekazany został pamiątkowy medal za organizację naszej szkolnej WAMPIRIADY – która w przyszłym roku obchodzić będzie swoje dziesiąte urodziny –  i promowanie idei honorowego krwiodawstwa. Jednocześnie Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przekazuje wszystkim honorowym Dawcom Krwi życzenia:

Dodaj komentarz