16 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek. Ogłaszamy konkurs na ręcznie wykonaną torbę listonosza. Technika dowolna, materiały dowolne, oceniany będzie efekt i wkład pracy.
Termin dostarczenia pracy: 21 lutego 2022r. (piątek)
Wykonaną torbę należy przynieść do szatni szkolnej budynku A do pani Haliny Grędy w podanym terminie, zachowując środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli przedmiotów zawodowych i dyrekcji oceni pracę uczniów.
Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.
Za pierwsze 3 miejsca przewidziano nagrody. Pozostali zaangażowani uczestnicy zostaną obdarowani punktami dodatnimi z zachowania. W razie ewentualnych zapytań proszę kontaktować się przez dziennik elektroniczny z panią Anną Mak.