19 października 2012 r w naszej szkole odbył się I etap V ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Punktualnie o godzinie 9.00 w 267 szkołach ponadgimnazjalnych otwarto zalakowane koperty z zestawami 40 pytań.  Od chwili otrzymania testu, każdy olimpijczyk miał 60 minut na sprawdzenie swojej logistycznej wiedzy. W tym roku w naszej szkole udział wzięło 20 uczniów z technikum logistycznego.

Hasłem tegorocznej edycji jest Gospodarka magazynowa, a więc oprócz pytań z zakresu ogólnej wiedzy logistycznej pojawiły się też takie, które dotyczyły rodzajów i  budowy magazynów, sposobów identyfikacji przechowywanych towarów, pojazdów i urządzeń, które się między nimi przemieszczają oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących wszystkich pracowników logistyki.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna organizowana jest przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Rywalizacja odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim. Na laureatów czekają m.in. nagrody rzeczowe oraz bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego laureaci  i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu  zawodowego. Honorowy Patronat nad turniejem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Patronat Merytoryczny sprawują: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Wyniki I etapu ogłoszone zostaną do 31 października 2012 roku

Przygotowanie merytoryczne uczniów do olimpiady prowadziła mgr inż. Magdalena Małolepsza, natomiast nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwała  komisja w składzie: mgr Ewa Mencel – przewodnicząca, mgr inż. Magdalena Małolepsza, mgr inż. Radosław Wdowik

Dodaj komentarz