Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z partnerami organizują kolejną edycję Olimpiady Przedsiębiorczości. Olimpiada organizowana jest corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.


Program Olimpiady obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii, psychologii i praktyki biznesowej, a hasło przewodnie tegorocznej edycji, to: „Inwestor na rynku – giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia”. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim Olimpiady. Organizatorzy zakładają, że uczestnicy Olimpiady wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne. Młodzież biorąca udział w Olimpiadzie powinna posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i prawa.

Olimpiada jest trójstopniowa i składa się z:
1. Eliminacji szkolnych /pierwszego stopnia/;
2. Eliminacji okręgowych /drugiego stopnia/;
3. Eliminacji centralnych /trzeciego stopnia/.

Najlepsi uczestnicy otrzymają indeksy uczelni ekonomicznych i mogą też liczyć na stypendia oraz nagrody rzeczowe i finansowe. Wyróżnieni zostaną także nauczyciele i szkoły. Opiekunowie laureatów otrzymają nagrody rzeczowe, a szkoły zostaną wyróżnione zestawami publikacji przygotowujących do kolejnych edycji zawodów.

Zakończenie zapisów do VI edycji Olimpiady zaplanowano na 31 października 2010 r.

więcej na: https://olimpiada.edu.pl/

Dodaj komentarz