Uczniowie III klasy technikum ekonomicznego w składzie: Natalia Kuś, Kamila Kędziora i Patryk Kühn   brali udział w VII Regionalnym Konkursie Rachunkowości w Oleśnicy. Cel konkursu,  jaki przyświecał organizatorom, to  nie tylko rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności praktycznych.

W pierwszej części konkursu uczestnicy, wykorzystując oprogramowanie finansowo-księgowe sporządzali dokumenty księgowe oraz rejestrowali zdarzenia gospodarcze
w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Druga część rozgrywek polegała na dekretowaniu dokumentów księgowych. Przyszli potencjalni księgowi bardzo sprawnie wykonywali czynności konkursowe, co jest dowodem dużych kompetencji zawodowych.

Na koniec uczniowie otrzymali drobne upominki i wysłuchali prelekcji na temat etyki zawodowej w rachunkowości przeprowadzonej przez panią dr Annę Kasperowicz ze  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Natalia Kuś zajęła IV miejsce w konkursie. Dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie szkoły, życząc dalszych sukcesów ekonomicznych.

Dodaj komentarz