Uczniowie klasy IV TL 15 listopada 2017 r. udali się na wędrówkę szlakiem Poległych. Omawianie literatury  okresu wojny i okupacji stało się inspiracją do zorganizowania wycieczki do Warszawy. Podążyliśmy szlakiem miejsc, które w różny sposób upamiętniają wielki wysiłek wielu pokoleń Polaków walczących o niepodległość.

Wycieczkę rozpoczęła wizyta na Wojskowym Cmentarzu na warszawskich Powązkach. To najsłynniejsza nekropolia polska. Na kilku hektarach spoczywają szczątki żołnierzy uczestniczących we wszystkich ważnych dla Polaków bitwach o wolność  i niepodległość- począwszy od powstań (śląskich, wielkopolskiego) poprzez wojnę 1920 r. aż po kampanię wrześniową i Powstanie Warszawskie.

Wielkie wrażenie robią kwatery żołnierskie- liczba mogił , wiek Poległych budzą zadumę i refleksję. Odwiedzających Cmentarz Wojskowy zachwycać musi także sposób, w jaki żyjący złożyli hołd swoim Bohaterom. Szczególnie Powstańcom Warszawskim.

Na Cmentarzu mogliśmy także pochylić  się nad grobami znanych Polaków reprezentujących różne ważne dziedziny życia- poetów  (np. J. Tuwim, K.K. Baczyński, J. Kaczmarski),  pisarzy (np. Z. Nałkowska, R. Kapuściński, T. Borowski), aktorów  (np. A. Hanuszkiewicz, I. Kwiatkowska), współczesnych polityków (np. B. Geremek, J. Kuroń), sportowców (np. W. Komar, T. Ślusarski), działaczy społecznych  (M. Kotański), naukowców ( W. Kopaliński), artystów (W. Szpilman).  Na Cmentarzu upamiętniono także Żołnierzy Wyklętych, ofiary UB, których szczątki spoczywają na Łączce i ofiary katastrofy pod Smoleńskiem…

Po Powązkach oprowadził nas przewodnik, który przekazał nam wiele ciekawych informacji o spoczywających.

Drugim punktem naszej wędrówki było Muzeum Powstania Warszawskiego. Wspaniałe, wyjątkowe multimedialne Muzeum, w którym zgromadzono i wyeksponowano wiele pamiątek po największym powstańczym zrywie Polaków.

Odbyliśmy cenną i ciekawą wycieczkę szlakiem Poległych…

Opiekunki wycieczki: D. Sennik i M. Łatka