Dnia 13 marca 2017 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja naszej szkolnej WAMPIRIADY. Zainteresowanie jak zwykle było bardzo duże. Zwiększona liczba obsługi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wrocławia naprawdę miała co robić.
Łącznie udało się zebrać krew od 53 dawców co stanowi w przeliczeniu na krew pełną 23,85 litra krwi. Jest to świetny wynik. Nasi krwiodawcy mogą być z siebie dumni, że uratowali komuś życie. Organizatorzy i potrzebujący serdecznie dziękują za tak dużą frekwencję i podzielenie się tą bezcenną cząstką siebie.

Dodaj komentarz