W najbliższy poniedziałek 9 WRZEŚNIA 2019 R. zbieramy krew dla naszej uczennicy, bardzo prosimy o pomoc. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu prosi o zgłaszanie się również osób z innymi grupami krwi w szczególności ORhD -, ARhD-, BRhD-. Liczymy na was krwiodawcy.