Dzięki współpracy z MWSLiT we Wrocławiu 11 i 12 czerwca 2024 r. uczniowie klas technikum logistycznego mogli uczestniczyć w warsztatach pt. Przyszłość logistyki, innowacje i nowe technologie. Historia i teraźniejszość kolei magnetycznej, których efektem było nabycie dodatkowych kompetencji i umiejętności uniwersalnych.
Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami i innowacjami w logistyce oraz przedstawienie potencjału kolei magnetycznej w przyszłości transportu. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie”, który realizowany jest przez Powiat Oleśnicki w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Działanie: 8.01 Dostęp do edukacji; Poddziałanie: 8.1.C Rozwój kształcenia zawodowego.