Uczniowie klas technikum logistycznego i technikum mechanicznego w ramach projektu  „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe pn. „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy” uczestniczyli w warsztatach z przygotowania językowego.

Warsztaty poprowadziła Bayda’a Nasralla Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, dr Mariusz Tereszewski z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Dariusz Wojtaszyn z Centrum Will’ego Brandta we Wrocławiu.

Podstawowym celem warsztatów było wprowadzenie i utrwalenie fachowego słownictwa w języku angielskim w zakresie słownictwa zawodowego.