Dnia 5 czerwca 2018 r.  grupa uczniów technikum ekonomicznego w składzie: Patrycja Krzywińska,  Wiktoria Malinowska, Nicole Mikosiak, Natalia Nolbert, Kasia Paluszek, Ewelina Pieniążek, Karolina Podgórska, Karolina Połomska, Klaudia Smolarek, Eliza Szafrańska, Piotr Szajdziński, Paweł Światek, Żaneta Walczak i Aleksandra Żuk  wzięła udział w zajęciach komputerowych dotyczących praktycznej obsługi programu finansowo – księgowego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w ramach projektu Zawodowy Dolny Śląsk.

Uczniowie w czasie zajęć laboratoryjnych zmagali się z  praktycznymi umiejętnościami zakładania i obsługi rachunkowości przedsiębiorstwa, wprowadzając dane założeniowe, plan kont księgowych, bilans otwarcia, dekretację operacji gospodarczych. Na podstawie wprowadzonych danych sporządzali zestawienie obrotów i sald, bilans zamknięcia i rachunek zysków i strat na koniec roku kalendarzowego. Uczestnicy wyjazdu zdobyli praktyczne umiejętności obsługi programu pełnej księgowości.

Grupa ekonomistów  stanęła na wysokości zadania i poradziła sobie z obsługą programu komputerowego,  wykorzystując posiadane wiadomości teoretyczne zdobyte podczas zajęć szkolnych. Uczniowie wzbogacili swój posiadany bagaż praktycznych umiejętności zawodowych oraz zostali nagrodzeni symbolicznym długopisem i notesem.