11 grudnia 2017 r. odbyły się warsztaty pod hasłem „Przemówienia publiczne” prowadzone przez studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Kamilę Kucharyk i Konrada Kafara. W zajęciach brali udział uczniowie klas: 4TL, 2TL oraz 4TM. Warsztaty dotyczyły umiejętności radzenia sobie ze stresem, mowy ciała, form wystąpień publicznych oraz błędów popełnianych na scenie.