Zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału  w wyborach do  Samorządu Uczniowskiego. Odbędą się one  w czwartek 10 października 2019 r.  W budynku A i B. Przypominamy ,że są one :

  • powszechne – każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu
  • równe-każdy ma jeden głos
  • bezpośrednie – każdy głosuje osobiście
  • tajne – wybór jest anonimowy
  • większościowe – wygrywa kandydat ,który otrzymał najwięcej głosów

Serdecznie zapraszamy – Samorząd Uczniowski