26 października 2017r. dwie nauczycielki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie Ewa Mencel oraz Iwona Ilska  (nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości) wraz z innymi nauczycielami ze szkół powiatowych w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych uczestniczyły w zajęciach warsztatowych Działalność produkcyjna w regionie – wizyta studyjna w firmie Wajnert Meble sp. z o.o. w Międzyborzu.

Celem głównym warsztatów było zapoznanie nauczycieli z procesem technologicznym w przedsiębiorstwie oraz procesem zarządzania, poznanie profilu działalności – poznanie stanowisk pracy i komórek organizacyjnych występujących w przedsiębiorstwie oraz poszerzanie kompetencji zawodowych.