W środę 18 maja wraz z uczniami naszego technikum mogliśmy spotkać się z Panem Piotrem Duczmalem z Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie. Obserwatorium prowadzi wykłady i prelekcje dla grup zorganizowanych, urozmaicone ciekawymi pokazami multimedialnymi oraz seansami w Planetarium. Młodzież nie tylko, że miała możliwość obserwacji nieba przy użyciu teleskopów i instrumentów dostępnych przez internet, ale co bardzo istotne, również pod opieką specjalistów mogła analizować zjawiska astronomiczne oraz wyniki własnych obserwacji. Planetarium wyposażone jest w analogowy projektor gwiazd firmy Zeiss, wyświetlający ponad 4000 gwiazd na kopule o średnicy 8 metrów oraz w dwa dodatkowe projektory multimedialne wysokiej rozdzielczości. Obserwatorium mimo, że małe działa bardzo prężnie. Sukces wynika z tego, że od wielu lat znajdują się tam ludzie z pasją, którzy potrafią zarazić nią innych. Jak podkreślał Pan Piotr Duczmal potrzebna jest pracowitość i wytrwałość, a także wyobraźnia i mądrość w dążeniu do obranych celów. Na początku maja świętowaliśmy 102 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka, dlatego przy tej okazji zwiedziliśmy także Muzeum Jana Pawła II i Wybitnych Wielkopolan. Z grona wybitnych, utalentowanych i o przepięknym życiorysie postaci w pierwszej kolejności mogliśmy usłyszeć o Profesorze Stanisławie Nawrockim, księdzu Jerzym Żurawskim oraz Profesorze Józefie Stasińskim. Ich ogromny dorobek nie jest dostatecznie znany, dlatego upowszechnienie wiedzy o ich dokonaniach jest naszym obowiązkiem. Jesteśmy im to dłużni.

Podczas naszej wycieczko – pielgrzymki weszliśmy na najwyższe wzniesienie Wielkopolski  Kobyla Góra, która od 2000 roku stała się miejscem pielgrzymek wiernych z diecezji kaliskiej, wpływ mają na to postawiony tu „Dzwon Jan Pawła II”, „Wielkopolski Krzyż” jubileuszowy dokoła którego rozsypano ziemię z pobliża Golgoty i Bazyliki Grobu Świętego, oraz kamienie pamiątkowe z wmurowanym w 2003 r. okruchem skały z tejże bazyliki.