W tym tygodniu, po raz pierwszy,  gościmy w naszej szkole trójkę wolontariuszy z międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC realizującej praktyki i wolontariaty w 126 krajach świata. Są to studentki: Bianca z Brazylii, Label z Hongkongu i Luyi z Malezji. Bianca studiuje dziennikarstwo, Label – biznes, natomiast Luyi nauki medyczne.

Wolontariuszki przygotowały prezentacje w języku angielskim o swoich 
krajach, ich najpiękniejszych i najciekawszych zakątkach, o sztuce 
ludowej, muzyce i tańcach. Opowiadały o tradycjach świątecznych, sztuce kulinarnej 
swoich krajów, tolerancji i oczywiście pokoju, który jest wartością propagowana przez AIESEC. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w zajęciach ze studentami, wypowiadają się bardzo dobrze o tych warsztatach, dowiedzieli się bardzo wielu rzeczy o odległych krajach i zostali jeszcze bardziej zmotywowani do nauki języka angielskiego oraz rozwijania własnego potencjału. Doświadczenie to uświadomiło uczniom, że nauka języków obcych to furtka do komunikacji, nawiązywania nowych znajomości, zdobywania cennych doświadczeń i poszerzania wiedzy o świecie.

Mamy nadzieję, że współpraca z AIESEC stanie się tradycją naszej szkoły.

Dodaj komentarz