10 grudnia 2018 r. w auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nasza uczennica 3 klasy Technikum otrzymała z rąk Dolnośląskiego Kuratora pana Romana Kowalczyka gratulacje z tytułu uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze w szkole wyniki w nauce. Gratulacje Nicole!!!