3 grudnia 2012 r. w celu podniesienia świadomości ekonomicznej młodzieży, kształtowania postaw szacunku dla państwa i prawa, propagowania kultury prawnej oraz poszerzenia wiedzy prawniczej młodzieży naszej szkoły zostało zawarte porozumienie o partnerskiej współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie z Akademią Krajowego Rejestru Długów.

W ramach tego porozumienia młodzież naszej szkoły uczestniczy w wielu ciekawych przedsięwzięciach, konkursach, szkoleniach oraz warsztatach. Dokładnie piszemy o tym w kolejnych artykułach.