W październiku 2017 r. nasza szkoła nawiązała współpracę z przedsiębiorstwem Logintrans Sp. z o.o., które realizuje program dla uczelni i szkół logistycznych pt. „Wirtualna akademia”.Dzięki podpisanej współpracy nasi uczniowie będą, w ramach zajęć laboratoryjnych, korzystać z platformy , na której zapoznają się z zakresem obowiązków logistyka w rzeczywistych warunkach pracy.
Program TransEdu oparty jest na metodzie grywalizacji, która pozwala zapoznać się z technologiami systemu Trans.eu, wykorzystywanego przez branżę TSL w całej Europie. Ponadto każdy uczeń będzie miał szansę odbyć kurs a następnie zdać egzamin z wybranej przez siebie kategorii: transport drogowy, spedycja, magazyn i menager w branży TSL. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony oficjalnym Certyfikatem TransEdu.