Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Porozumienie zostało zawarte w związku z programem współpracy WSL ze szkołami ponadgimnazjalnymi i policealnymi kształcącymi w zawodach: technik logistyk i technik spedytor.

 

Dodaj komentarz