W dniach 5 i 8  marca 2018 r.  uczniowie klasy IV technikum mechanicznego
oraz logistycznego, wzięli udział w wycieczce zawodoznawczej
do Fabryki Układów Hamulcowych Robert Bosch w Mirkowie.

Uczniowie w czasie wizyty studyjnej mogli zapoznać się ze sposobem organizacji procesu magazynowego oraz produkcyjnego w fabryce, stosowanymi usprawnieniami produkcyjnymi, układem linii technologicznej, organizacją procesu produkcyjnego, znakowaniem surowców, sposobem kontroli surowców i wyrobów gotowych oraz wykorzystywanymi urządzeniami w produkcji a także infrastrukturą wewnętrzną. Ponadto uczniowie mogli się przekonać jak ważna jest dokładność i solidność wykonywania pracy na każdym etapie  całego procesu produkcyjnego i magazynowego oraz praca zespołowa.