4 kwietnia 2022 r. uczniowie klas trzecich i czwartych technikum pojazdów samochodowych oraz technikum mechanicznego mieli okazję odwiedzić Politechnikę Opolską. Była to wycieczka studyjna w ramach realizacji projektu unijnego „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”.
Uczniowie technikum pojazdów samochodowych wzięli udział w szkoleniu warsztatowym: „Badania pojazdów na hamowni podwoziowej”, natomiast uczniowie technikum mechanicznego uczestniczyli w wykładzie: „Alternatywne źródła energii”. Po zajęciach uczniowie zapoznani zostali z ofertą studiów na Politechnice Opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Mechanicznego.
Uczniowie TPS mogli zobaczyć jak wyglądają nowoczesne laboratoria, w których studenci zdobywają swoją wiedzę i umiejętności. W ramach zajęć uczestniczyli w badaniach silników na hamowni oraz pojazdów na hamowni podwoziowej.
Znajdująca się na wyposażeniu Katedry Pojazdów Drogowych i Rolniczych Politechniki Opolskiej hamownia podwoziowa MSR 500 jest najwyżej klasy stanowiskiem, które to dzięki swojej dopracowanej technice pomiarów pojazdów z napędem na wszystkie koła i zapewnia profesjonalistom najlepsze możliwości pomiarów przy ciągłym obciążeniu, które umożliwia precyzyjną modyfikację pojazdu. Młodzież zapoznana została także z pojazdami na których pracują studenci PO. Zajęcia prowadził profesor Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej – Mariusz Prażmowski.
Uczniowie technikum mechanicznego poznali rozwiązania techniczne dotyczące pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Prowadzący zajęcia w ciekawy sposób przedstawił obecnie stosowane ekologiczne metody produkcji energii elektrycznej. Ponadto mogli dowiedzieć się, jakie są aktualne kierunki badań nad nowymi sposobami produkcji energii odnawialnej, czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości. Szczególnie interesujące były informacje o prototypowych konstrukcjach kompaktowych wiatraków – znacznie mniejszych od tych, jakie są obecnie budowane i mających lepszą sprawność. Równie ciekawe były zagadnienia budowy i działania ogniw paliwowych, pozyskiwania i zastosowania wodoru jako paliwa odnawialnego. Tematyka wykładu świetnie wpisywała się w aktualne trendy ochrony środowiska.
Wykładowcy przedstawiali uczniom, jak przebiegają zajęcia i czego uczą się studenci na poszczególnych wydziałach. Przekazane informacje wzbudziły zainteresowanie, o czym świadczyły liczne pytania dotyczące podjęcia studiów i możliwości zatrudnienia po ich ukończeniu.
Po warsztatach i obiedzie zadowolona młodzież ruszyła w kierunku ZSP Syców.