4 i 11 kwietnia 2022 r. uczniowie klas 3 TEG i 3 TE uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Księgowość i analiza finansowa w MŚP” zorganizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Na początku warsztatów ekonomiści mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedstawicielki Samorządu Studenckiego przedstawiły szczegółowo organizacje studenckie działające na UE.

Podczas warsztatów uczniowie mieli za zadanie zaewidencjonować zdarzenia gospodarcze w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Następnie na  podstawie podsumowania miesiąca przeprowadzić analizę sytuacji przedsiębiorstwa na rynku w pierwszy kwartale roku.

Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”.